Aktualności Baner

Księgowe porady telefoniczne dla NGO z całej Polski

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do korzystania z konsultacji i poradnictwa oferowanych nieodpłatnie w ramach wszystkich realizowanych przez FRSO projektów. Fundacja udziela porad w bardzo szerokim zakresie, jej konsultanci pomogą rozwiązać problemy prawne, księgowe, czy wszelkie inne związane z szeroko rozumianym zarządzaniem finansami. Wsparcie może być doraźne, jednorazowe, może też mieć formę długofalowej pomocy.

Przed skorzystaniem z porady przez:

Porady dla organizacji pozarządowychDoradcy Lokalni działający na terenie całej Polski w ramach projektu Fimango.
Zobacz Sieć Doradców Lokalnych.
Porady prawnePorady prawne w ramach SCWO: Arkadiusz Jarosiński: ajarosinski@frso.pl
Porady księgowo-kadrowePorady telefoniczne22 616 33 16 wtorek 13:00 – 15:00 czwartek 11:00-13:00 Porady mailowe: porady@frso.pl
Porady dotyczące zarządzania finansamiPorady telefoniczne22 616 33 16środa 11:00 – 13:00 lubPorady mailowe: porady@frso.pl
Pozostałe poradyDyżury dla organizacji działających na rzecz Warszawy i jej mieszkańców (SCWO): Aby skorzystać z porady należy dzwonić na infolinię SCWO pod numer (22) 828 91 23
Porady dla warszawskich organizacji pozarządowych udzielane są w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Więcej informacji: warszawa.ngo.pl/scwo.
Źródło: https://frso.pl/doradztwo/

Data publikacji: 12.06.2023 r.

Zobacz również