Aktualności Baner Uncategorized

Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik do pracy samodzielnej i grupowej

Fundacja Innowacja i Wiedza zaprasza do zapoznania i korzystania z publikacji: “Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik szkoleniowy przeznaczony do pracy samodzielnej i grupowej”.

Treści zawarte w podręczniku mają na celu podnoszenie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy edukatorów osób dorosłych.

Podręcznik składa się z 5 modułów tematycznych, a każdy z nich zawiera opis poszczególnych kompetencji, ich znaczenia w pracy edukatora oraz ćwiczeń edukacyjnych i narzędzi diagnostycznych. Treści zawarte w podręczniku są przygotowane w taki sposób, aby edukatorzy mogli samodzielnie nabywać wiedzę i kompetencję, o ile nie mają możliwości udziału w szkoleniach z grupą. Jednocześnie każdy moduł posiada rozpisany program szkolenia, który można wykorzystać do zorganizowania pracy grupowej.

Moduły tematyczne zawarte w ramach podręcznika:

  1. Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych. 
  2. Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych. 
  3. Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta. 
  4. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta. 
  5. Rynek usług edukacyjnych w Polsce. 

Obecnie na podstawie podręcznika realizowane są szkolenia pilotażowe w trzech krajach partnerstwa tj. Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, które stanowią element ewaluacji naszego rezultatu. W szkoleniach biorą udział edukatorzy osób dorosłych min. doradcy zawodowi, nauczyciele osób dorosłych, doradcy kariery i trenerzy. Podsumowanie warsztatów pilotażowych oraz ewaluacja podręcznika będzie udostępniona na stronie Fundacji Wiedza i Innowacja w formie kolejnego raportu, będącego trzecim i ostatnim rezultatem projektu “Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”.

Zapraszamy do pobierania publikacji w j. polskim i w j. angielskim.

Źródło: https://fiiw.pl

 

Zobacz również