ABC przedsiębiorczości na wsi II

ABC przedsiębiorczości na wsi II

Od grudnia 2013 r. do kwietnia 2015 r. Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim prowadziła drugą edycję projektu „ABC przedsiębiorczości na wsi”.

Głównym celem projektu było zachęcenie mieszkańców wsi do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy niezbędnej do uruchomienia własnej firmy. Chcieliśmy również pokazywać, jak wykorzystać dostępne narzędzia do planowania działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu.

W poprzednich edycjach wskazywaliśmy mieszkańcom wsi praktyczne narzędzia do zarządzania domowym budżetem, oszczędzania, zarządzania zadłużeniem i ubezpieczeniami.
W pierwszej edycji projektu „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi”, podejmowaliśmy temat finansów domowych i finansów gospodarstwa rolnego, prostych narzędzi rachunkowych (tzw. księgowość rolnicza) oraz przedsiębiorczości indywidualnej i grupowej na wsi (grupy producentów). Przybliżaliśmy zagadnienia prowadzące do wypracowania mechanizmu podejmowania decyzji o podjęciu dodatkowego zajęcia i jego rzeczywistej opłacalności.

W projekcie „ABC przedsiębiorczości na wsi II” rozszerzyliśmy tematykę przedsiębiorczości na obszarach wiejskich o następujące zagadnienia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej na własny rachunek:

  • przygotowanie biznes planu i analiza opłacalności przedsięwzięcia,
  • przykłady prostych biznes planów,
  • przewodnik po urzędach – formalności przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i w trakcie jej prowadzenia,
  • podstawowe przepisy prawne i obowiązujące procedury przy zakładaniu małych firm,
  • wzory podstawowych formularzy – rejestracja w UG, ZUS, GUS,
  • organizacja pracy przedsiębiorcy,
  • bieżące zarządzanie finansami firmy.

W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy trzy spotkania dla trenerów edukacji finansowej, którzy prowadzili spotkania edukacyjne z mieszkańcami wsi. Tych spotkań odbyło się 51, a w każdym wzięło udział 20 uczestników zainteresowanych wykorzystaniem zasobów własnych i środowiska do uruchomienia działalności gospodarczej jako alternatywnego lub dodatkowego źródła dochodów własnej rodziny. Zadaniem uczestników spotkań było przygotowanie własnego biznes planu na wymarzoną działalność gospodarczą. Trenerzy służyli pomocą, materiałami szkoleniowymi, wskazówkami.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do śledzenia naszych portali i ew. kontaktu z koordynatorką projektu Moniką Słotwińską-Łychotą (mslotwinskalychota@fww.pl), Fundacja Wspomagania Wsi, Tel. (22) 636 25 70 do 75.