O Fundacji Wspomagania Wsi

 

MISJA

Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich. Zapraszamy na naszą stronę: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Edufin to jeden z programów Fundacji, dedykowany mieszkańcom wsi i małych miast, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o przedsiębiorczości i dowiedzieć się, jak otworzyć i prowadzić indywidualną działalność gospodarczą.

O Fundacji

Od 30 lat wspieramy aktywnych mieszkańców wsi. Wspomagamy ich działania gospodarcze i społeczne oraz wysiłki związane z poprawą jakości życia na terenach wiejskich. Wspieramy rozwój kulturalny i oświatę. Sprzyjamy działaniom na rzecz organizowania opieki społecznej, ochrony środowiska naturalnego i polepszenia ładu przestrzennego.

Każdego roku nasze mikropożyczki wspierają rozwój kilkuset małych firm. Od początku funkcjonowania programu udzieliliśmy blisko 18 000 pożyczek. Dzięki programowi edukacji finansowej corocznie około 1 000 zainteresowanych może pogłębiać swoją wiedzę o przedsiębiorczości.

Współpracujemy z samorządami lokalnymi w całej Polsce. Poprzez cykliczne spotkania umożliwiamy im uzupełnianie wiedzy dotyczącej zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego. Wspieramy również samorządowców w prowadzeniu dialogu z mieszkańcami.

Dzięki programowi szkoleń co roku wspomagamy lokalne organizacje wiejskie w lepszym działaniu na rzecz społeczności i aktywnym uczestniczeniu w życiu wspólnoty samorządowej.

Oferując dostęp do sprawdzonych informacji i rzetelnej wiedzy na naszych portalach internetowych zachęcamy wszystkich do budowania własnego zdania o otaczającej ich rzeczywistości. Dzięki konkursom edukacyjnym każdego roku wspieramy ponad 1 000 uczniów szkół średnich w całej Polsce w poszerzaniu horyzontów.

Obecne działania Fundacji

Mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorstw działających na terenach wiejskich i w miastach liczących do 40 tys. mieszkańców. Obecnie programy pożyczkowe prowadzone są w województwach podkarpackim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim.

Edukacja finansowa – Abc przedsiębiorczości. Program dla mieszkańców wsi i małych miast, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o przedsiębiorczości i dowiedzieć się, jak otworzyć i prowadzić indywidualną działalność gospodarczą.

Nasza Przestrzeń.Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach. Celem programu jest przygotowanie urzędników do prowadzenia i promocji dialogu w planowaniu przestrzennym.

Akademia Wójta. Program dla samorządowców, głównie wójtów i burmistrzów, pozwalający uzupełnić wiedzę w zakresie zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego.

Warsztaty szkoleniowe w Łowiczu dla liderów organizacji lokalnych, którzy chcą podnosić umiejętności w planowaniu i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych.

Spotkania w Marózie. Spotkania aktywnych działaczy organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. Od ponad 15 lat organizujemy je wspólnie z Nidzicką Fundacją Rozwoju “NIDA”, z udziałem finansowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Poznawaj Amerykę / I Know America. Internetowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o Stanach Zjednoczonych. Przedsięwzięcie promuje też Internet jako środek komunikacji i narzędzie do poszukiwania sprawdzonych informacji.

Informacje o zakończonych programach można znaleźć na naszej stronie pod zakładką zakończone działania.

Serwisy internetowe Fundacji