Aktualności

Osoby działające społecznie muszą dobrze znać prawo? Muszą!

Zapał i chęć do działania są niezbędne, żeby stworzyć i rozwijać organizację społeczną. To jednak nie wystarczy. Potrzebna jest też dobra znajomość prawa, która umożliwi sprawne i efektywnie działanie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się na kolejnej edycji warsztatu „Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową”.

W dniach 8-10 grudnia 2023 r. do Łowicza zjechali członkowie zarządów organizacji działających na terenach wiejskich. Spotkali się, żeby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania organizacją w świetle obowiązujących przepisów prawnych i rachunkowych.

Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce odbywa się w oparciu o konkretne ustawy. Te najczęściej nie są napisane przejrzystym językiem. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję dokładnie przyjrzeć się Ustawie prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawie o fundacjach. – Gdy czytam te teksty wszystko wydaje się jasne, ale dopiero specjalistka uświadomiła mi, jak należy poprawnie je interpretować – powiedziała jedna z uczestniczek spotkania.

O finansach stowarzyszenia czy fundacji również decydują inne przepisy, w szczególności Ustawa o rachunkowości. Wbrew pozorom na sali nie było  księgowych. Słuchali za to członkowie zarządów organizacji, którzy o prowadzeniu księgowości powinni wiedzieć jak najwięcej. To na nich bowiem spoczywa odpowiedzialność finansowo-prawna.

Nie jest tajemnicą, że małe organizacje nie zawsze mogą sobie pozwolić na wsparcie doświadczonego księgowego, dlatego muszą polegać na własnych zasobach. – Wiedza na temat księgowości jest bardzo rozległa i potrzeba czasu, żeby ją posiąść, ale mamy nadzieję i ambicję, żeby zrobić to własnymi siłami, bez wsparcia biura rachunkowego, czy księgowości – powiedziała jedna z uczestniczek. Wtóruje jej inna uczestniczka, która powiedziała, że nie można polegać jedynie na wiedzy księgowego. Taką osobę należy wspierać w działaniu.

Część wykładów poświęcona była też podatkom. Organizacje społeczne, podobnie jak inne podmioty, również muszą rozliczać CIT, PIT, a w niektórych sytuacjach i VAT. Powinny także prowadzić szczegółową dokumentację księgową. W tym kontekście omówiono także zbiórki publiczne, loterie fantowe i inne imprezy.

Obecnie trwa rejestracja na wiosenny warsztat, który odbędzie się w Łowiczu w dniach 15-17 marca 2024 r. Nabór trwa do 5 marca br.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://fundacjawspomaganiawsi.pl/ksiegowo-prawne-podstawy-zarzadzania-wiejska-organizacja-pozarzadowa/. Zapraszamy!

Autor: Jędrzej Godlewski, 28 lutego 2024 r.

Zobacz również