Aktualności

“To kolejny krok w moim trenerskim działaniu”

W dniach 7-9 czerwca br. w Łowiczu spotkali się trenerzy edukacji finansowej, którzy prowadzili warsztaty w ramach projektu “ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”. Warsztaty, skierowane do trenerów edukacji finansowej, miały na celu podniesienie ich kompetencji trenerskich, szczególnie w takich zakresach jak radzenia sobie w sytuacjach stresowych czy nieprzewidzianych, pracy pod presją czasu, pracy z grupami osób w różnym wieku (16-19 lat i 20+) o różnym poziomie zaangażowania w temat szkolenia/warsztatu czy motywowanie uczestników do efektywnego udziału w szkoleniu. Trenerom biorącym udział w tym weekendowym spotkaniu zadaliśmy dwa pytania – czy ich zdaniem warto jest prowadzić edukację finansową na obszarach wiejskich oraz co trenerom dało spotkanie w Łowiczu?

Marzena Maziarczyk, powiat zamojski, województwo lubelskie: Uważam, że warto prowadzić warsztaty na temat edukacji finansowej wśród mieszkańców wsi i małych miast. Ludzie mają ograniczoną świadomość na ten temat i wiedzę czerpią od instytucji i firm, którym zależy na własnych zyskach. My stajemy po stronie uczestników warsztatu, od ich strony przedstawiamy przepisy, bariery, szanse i mówimy prostym językiem. Budujemy także w uczestnikach poczucie pewności, że mogą się pytać, dowiadywać, interesować swoją sytuacją finansową i możliwościami jej poprawy.

Takie warsztaty jak ten w Łowiczu są bardzo potrzebne nam, trenerom. W naszych miejscowościach nie ma trenerów takich jak my. Nie ma z kim skonsultować problemów, sytuacji, które powstają podczas zajęć które prowadzimy. Tutaj takie problemy omawialiśmy, czujemy się wzmocnieni i bardziej pewni siebie.

Marek Mądrowski, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie: Pracuję w Powiatowym Urzędzie Pracy i zajmuję się dotacjami dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć działalność. Mój Urząd Pracy nie ma środków na szkolenia dla osób chcących rozpocząć działalność, zatem szkolenia w ramach projektu „ABC przedsiębiorczości’ są doskonałym uzupełnieniem pracy urzędu.

Warsztaty prowadzone przez Fundację Wspomagania Wsi dużo mi dają. Ta wiedza dała mi zrozumienie sytuacji, problemów, które sam napotykam podczas prowadzenia warsztatów w swoim terenie.

Joanna Chabecka, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie: Na naszym terenie jest duże bezrobocie. Własna działalność to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale to także rozwój osobisty, kształcenie, prowadzenie swojej ścieżki życia. Wiedza, którą tutaj posiadłam głównie usystematyzowała to co wiedziałam. Jest to kolejny krok, na pewno przydatny w dalszym moim trenerskim działaniu.

Paweł Pogorzelski, powiat białostocki ziemski, województwo podlaskie: W zmieniającej się okolicznościach na terenach wiejskich ludzie poszukują legalnych źródeł pieniędzy, zajęcia dla siebie. Tego uczymy przedsiębiorczych mieszkańców wsi.

Ten warsztat był dla mnie cenny, bo dowiedziałam się jak dużo jeszcze nie wiem, o ludziach, o ich sposobach myślenia. Dowiedziałam się także sporo o samym sobie i uzmysłowiłem to, co chciałbym w sobie, jako trenerze, zmienić.

Iwona Kuczer, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie: Świadomość finansowa jest bardzo ważna, ponieważ każdy prowadzi gospodarstwo domowe. Jest sporo obszarów na wsi gdzie można zakładać swoje działalności gospodarcze, jest mnóstwo osób startujących do LGD po środki finansowe na rozpoczęcie albo rozwinięcie działalności. Duża część tej grupy to ludzie świadomi, już rozeznani w temacie, ale jest też grupa, która wie, że chciałaby coś robić, ale nie wie jak się za to zabrać. Te szkolenia mają po prostu na celu poprawę życia mieszkańców, przyczyniają się do tego, że ludzie są szczęśliwsi.

My przekazujemy wiedzę dalej, to odpowiedzialna praca. Ważne jest żebyśmy jako trenerzy robili to prawidłowo, wiedzieli jak to robić, w satysfakcjonujący dla wszystkich sposób. Te szkolenia mówią mi jak to robić, podnoszą moje kwalifikacje, dzięki nim idę do przodu. To takie uczenie się przez całe życie.

Iwona Niedojadło, gmina Chrząstowice, województwo opolskie: To spotkanie było bardzo pomocne dla trenerek edukacji finansowej. Przygotowało metodycznie i merytorycznie do dalszej pracy oraz pokazało na czym polega proces grupowy, zachodzący między ludźmi podczas każdego warsztatu. Trenerki po spotkaniu w Łowiczu wiedzą jakimi narzędziami pracować, wiedzą jakie są potrzeby konkretnych osób przychodzących na warsztaty i chcących założyć swoje działalności gospodarcze.

Magdalena Adamczyk, powiat wadowicki, województwo małopolskie: Szkolenie ABC w Łowiczu było bardzo cenne! Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy każdy może założyć swoją działalność, każdy może być przedsiębiorcą, ale nie wszyscy potrafią rozeznać, czy to słuszna droga. Ja jako trener przekazuję uczestnikom warsztatów wiedzę i tym samym pomagam im podjąć decyzję, utwierdzam w decyzjach. Jako trenerka czuję się wspierana przez Fundację Wspomagania Wsi, szczególnie pod względem metodologii warsztatu. Tutaj w Łowiczu zaczęłam także zwracać uwagę na własne bariery, które chcę przełamać, by być jeszcze lepszą trenerką w swoim środowisku.

Autorka: Magdalena Kowalczyk, Fundacja Wspomagania Wsi

Fotografie: Monika Słotwińska-Łychota, Fundacja Wspomagania Wsi

***

Projekty “ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast” są częścią Programu Edukacji Finansowej Fundacji Wspomagania Wsi. Kolejny projekt planujemy rozpocząć na początku 2020 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Programu www.edufin.pl

W marcu 2019 roku zakończyliśmy czwartą edycję projektu „ABC przedsiębiorczości” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Warsztaty dla 1 062 osób przeprowadzili doświadczeni trenerzy edukacji finansowej, przeszkoleni przez Fundację. Poprowadzili oni łącznie 70 osiemnastogodzinnych szkoleń warsztatowych, trwających minimum trzy dni, podczas których omówione zostały procedury związane z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz sposoby analizy własnych zasobów finansowych. Uczestnicy warsztatów opracowali także 151 biznesplanów działalności.

Zobacz również