Aktualności Warto wiedzieć

Materiały podsumowujące szkolenie pilotażowe i projekt „Poszerzenie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”

Fundacja Innowacja i Wiedza jako lider projektu “Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”, współfinansowanego z programu Erasmus+, przekazuje (szczególnie doradcom zawodowym, doradcom ds. kariery i wszystkim edukatorom osób dorosłych) bezpłatne narzędzia do rozwoju i poszerzania kompetencji.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi rezultatami projektu:

1. Raport dotyczący funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w wybranych krajach Europy – Raport_systemy_edukacji.pdf

W raporcie znajdą się informacje na temat systemów edukacji osób dorosłych w Polsce, Anglii i we Włoszech. Ocena systemów dotyczy nie tylko uczenia osób dorosłych, ale również procesu kształcenia i przygotowania kadry edukatorów. Raport w prosty i przejrzysty sposób podsumowuje mocne i słabe strony systemów we wszystkich trzech krajach i wskazuje obszary do zmiany.

2. “Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik szkoleniowy przeznaczony do pracy samodzielnej i grupowej” – Podręcznik.pdf

Treści zawarte w podręczniku mają na celu podnoszenie i doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy edukatorów osób dorosłych.

1. Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych.

Podręcznik składa się z 5 modułów tematycznych, a każdy z nich zawiera opis poszczególnych kompetencji, ich znaczenia w pracy edukatora oraz ćwiczeń edukacyjnych i narzędzi diagnostycznych. Treści zawarte w podręczniku są przygotowane w taki sposób, aby edukatorzy mogli samodzielnie nabywać wiedzę i kompetencje, o ile nie mają możliwości udziału w szkoleniu. Jednocześnie każdy moduł posiada szczegółowy program szkolenia w formie sylabusa, który można wykorzystać do organizacji warsztatów.

Moduły tematyczne zawarte w ramach podręcznika:

1. Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych.

2. Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych.

3. Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta.

4. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta.

5. Rynek usług edukacyjnych w Polsce.

Dobór obszarów tematycznych konsultowany był bezpośrednio z przedstawicielami środowiska edukatorów i doradców. Materiał został również przetestowany podczas pilotażowych szkoleń online a następnie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców

3. Raport zawierający wnioski ze szkolenia pilotażowego i podsumowujący projekt ” Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”– Raport podsumowujący.pdf

Raport jest trzecim i ostatnim rezultatem projektu. Znajdują się w nim wnioski i rekomendacje dotyczące użytkowania pakietu szkoleniowego, organizacji szkoleń stacjonarnych i online z wykorzystaniem pakietu i podsumowanie projektu.

Źródło: Informacja prasowa

Data publikacji 29.10.2020 r.

Zobacz również