O programie

ABC przedsiębiorczości III

Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast

Celem projektu zakończonego 31 marca 2017 r. było rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością, a także wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u 900 mieszkańców wsi i miast do 20 000 mieszkańców w wieku 16+ z całej Polski.

Podobnie jak w poprzednich edycjach projektu głównym działaniem naszej inicjatywy edukacyjnej było przeprowadzenie 60 trzydniowych szesnastogodzinnych szkoleń na temat przygotowania biznesplanu własnej działalności gospodarczej. Rozmawialiśmy o wizji i celach przyszłej firmy, analizowaliśmy rynek i konkurencję, wyliczaliśmy koszty niezbędne do rozpoczęcia działalności, a także robiliśmy rachunek zysków i strat. Ponadto uczestnicy szkoleń zdobywali wiedzę praktyczną dotyczącą zakładania firmy m.in. na temat metod pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, wyboru formy opodatkowania, a także rejestracji działalności gospodarczej. Na koniec przybliżaliśmy zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju każdej firmy.

Warsztaty przeprowadzili doświadczeni trenerzy, z którymi współpracowaliśmy także
w poprzednich edycjach projektu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Moniką Słotwińską-Łychotą (mslotwinskalychota@fww.pl) – Fundacja Wspomagania Wsi, tel. (22) 636 25 70 do 75.

ABC przedsiębiorczości na wsi II

Od grudnia 2013 r. do kwietnia 2015 r. Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim prowadziła drugą edycję projektu „ABC przedsiębiorczości na wsi”.

Głównym celem projektu było zachęcenie mieszkańców wsi do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy niezbędnej do uruchomienia własnej firmy. Chcieliśmy również pokazywać, jak wykorzystać dostępne narzędzia do planowania działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu.

W poprzednich edycjach wskazywaliśmy mieszkańcom wsi praktyczne narzędzia do zarządzania domowym budżetem, oszczędzania, zarządzania zadłużeniem i ubezpieczeniami.
W pierwszej edycji projektu „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi”, podejmowaliśmy temat finansów domowych i finansów gospodarstwa rolnego, prostych narzędzi rachunkowych (tzw. księgowość rolnicza) oraz przedsiębiorczości indywidualnej i grupowej na wsi (grupy producentów). Przybliżaliśmy zagadnienia prowadzące do wypracowania mechanizmu podejmowania decyzji o podjęciu dodatkowego zajęcia i jego rzeczywistej opłacalności.

W projekcie „ABC przedsiębiorczości na wsi II” rozszerzyliśmy tematykę przedsiębiorczości na obszarach wiejskich o następujące zagadnienia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej na własny rachunek:

 • przygotowanie biznes planu i analiza opłacalności przedsięwzięcia,
 • przykłady prostych biznes planów,
 • przewodnik po urzędach – formalności przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i w trakcie jej prowadzenia,
 • podstawowe przepisy prawne i obowiązujące procedury przy zakładaniu małych firm,
 • wzory podstawowych formularzy – rejestracja w UG, ZUS, GUS,
 • organizacja pracy przedsiębiorcy,
 • bieżące zarządzanie finansami firmy.

W ramach realizacji projektu zorganizowaliśmy trzy spotkania dla trenerów edukacji finansowej, którzy prowadzili spotkania edukacyjne z mieszkańcami wsi. Tych spotkań odbyło się 51, a w każdym wzięło udział 20 uczestników zainteresowanych wykorzystaniem zasobów własnych i środowiska do uruchomienia działalności gospodarczej jako alternatywnego lub dodatkowego źródła dochodów własnej rodziny. Zadaniem uczestników spotkań było przygotowanie własnego biznes planu na wymarzoną działalność gospodarczą. Trenerzy służyli pomocą, materiałami szkoleniowymi, wskazówkami.

Edukacja finansowa - ABC przedsiębiorczości na wsi

Od listopada 2012 do listopada 2013 r. Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim prowadziła V edycję programu edukacji finansowej pt.: „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi”.

Celem projektu było przekazywanie wiedzy na temat prostej rachunkowości, a także opracowywania analiz i sprawozdań finansowych na potrzeby gospodarstwa domowego i rolnego. W projekcie wykorzystywaliśmy doświadczenia z poprzednich czterech edycji w zakresie tworzenia i analizowania domowego budżetu. Tematykę poszerzyliśmy o zagadnienia związane z przygotowaniem mieszkańców wsi do uruchamiania własnej działalności gospodarczej, bardziej efektywnego korzystania z oferty banków i współpracy z lokalnymi samorządami.

Coraz częściej mówi się o tym, że gospodarstwo rolne jest swego rodzaju rodzinnym przedsiębiorstwem, dlatego też rolnik, chcąc, aby jego gospodarstwo funkcjonowało według zasad rynkowych, powinien spełnić pięć podstawowych warunków skutecznego zarządzania:

 1. rozumieć zasady i ograniczenia funkcjonowania gospodarstwa rolnego;
 2. posiadać umiejętność sporządzania długo- i krótkoterminowych planów, opartych na znajomości technicznych i finansowych możliwości gospodarstwa;
 3. prowadzić rachunkowość zapewniającą właściwą kontrolę realizacji planów;
 4. znać aktualną sytuację gospodarstwa, bazującą na analizie danych uzyskanych z prowadzonej rachunkowości;
 5. posiadać umiejętność korzystania z oferty oraz możliwości bankowości internetowej.

Projektem objętych było ponad 750 mieszkańców wsi – rolników posiadających gospodarstwa rolne do 15ha i członków ich rodzin. Dla tej grupy organizowane były spotkania edukacyjne, podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące:

 • szacowania majątku gospodarstwa;
 • tworzenia bilansu – aktywa i pasywa;
 • tworzenia rachunku wyników;
 • przepływów finansowych;
 • rozróżniania kosztów działalności rolniczej i wydatków domowych;
 • rozwijania i prowadzenia przedsiębiorczości na wsi;
 • podstaw inwestowania krótko- i długoterminowego;
 • możliwości, jakie daje bankowość internetowa.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie "Edukacja finansowa - ABC przedsiębiorczości na wsi" zrealizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do śledzenia naszych portali i ew. kontaktu z koordynatorką projektu Moniką Słotwińską-Łychotą (mslotwinskalychota@fww.pl), Fundacja Wspomagania Wsi, Tel. (22) 636 25 70 do 75.