Budżet domowy

Zajęcia z domowym budżetem

Edukacja finansowa zaczyna się w naszej kieszeni. Zasobność domowego portfela zależy nie tylko od wysokości naszej pensji. Umiejętne planowanie wydatków i zarządzanie domowym budżetem może rozwiązać wiele naszych finansowych problemów.

Oto przykład domowego kalendarza przychodów i wydatków. Prześledźmy ten przykład, a następnie spróbujmy zastosować taki kalendarz w naszej domowej praktyce.
Przykładowy, miesięczny kalendarz dochodów i wydatków w formacie Microsoft Excel oraz pusty kalendarz do samodzielnego wypełniania można podbać poniżej.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że nasze miesięczne stałe przychody to:
– pensja wysokości 1200 zł;
– dodatkowo, kilka razy w miesiącu, dorabiamy np. pomagając przy budowie domu – 500 zł;
– kilka razy w miesiącu sprzedajemy produkty z naszego gospodarstwa – jabłka, jajka oraz inne produkty – razem 500 zł;
– przychodem jest też spłata pożyczki od rodziny – tu 300 zł.

W sumie, w przykładowym miesiącu nasze przychody wynoszą 2500 zł.

Nasze wydatki, w przykładowym miesiącu wyniosły 2505 zł. Gdyby nie nagły wypadek i konieczność zakupu lekarstw za 250 zł, wystarczyłoby nam „do pierwszego”.

Aby nauczyć się zarządzać naszym domowym budżetem, musimy najpierw przeanalizować, jakimi funduszami dysponujemy i na co je wydajemy.

Spróbujmy więc przez miesiąc zapisywać wszystkie przychody, ale i wszystkie, nawet najdrobniejsze wydatki. Sprawdźmy, jakie są nasze przyzwyczajenia, czy kupujemy rzeczy naprawdę potrzebne? Czy jesteśmy w stanie coś zaoszczędzić?

Uprzedzamy, że wypełnienie tej tabelki wymaga konsekwencji. Musimy zapisywać najdrobniejsze nawet kwoty. Zapraszamy do analizowania swoich wydatków. W tym celu każdego dnia zbieramy paragony ze sklepów, sumujemy i do arkusza wpisujemy łączną kwotę wydatków. Linie zaznaczone na niebiesko same policzą dochody, wydatki, i tzw. bilans dnia. Jeżeli dzienne wydatki przekraczają dzienne przychody, to bilans jest ujemny. Ale nie jest to jeszcze powód do zmartwienia. Mamy przecież nasz stan gotówki w domowym portfelu. Linia zaznaczona kolorem żółtym pokazuje, ile pieniędzy pozostało nam po zakończeniu każdego dnia. Jest to skumulowany stan naszych pieniędzy.

I tak każdego dnia.

A jak zdarzy się nieszczęście? Np. ciężka choroba wymagająca zakupu drogich leków (w przykładowym kalendarzu jest to 250 zł w 15 dniu miesiąca)? Taki nieprzewidziany wydatek może znacznie zmniejszyć nasz kapitał. W pozycji bilans dnia, możemy zaobserwować, jak zmienia się stan naszego portfela. W podanym przykładzie w 25 dniu miesiąca brakuje nam pieniędzy – mamy -26zł!

Zastanówmy się zatem, które z naszych wydatków mogłyby być mniejsze. Gdzie możemy szukać dodatkowych przychodów? Czy może o czymś zapomnieliśmy? Jak na przyszłość zabezpieczyć się przed przykrym, nagłym wydatkiem?

Niestety, ten kalendarz nie odpowie na wszystkie pytania. Najważniejsze jest konsekwentne planowanie i analizowanie wydatków. A to możemy robić wszyscy.

UWAGA, tekst i liczby stanowią tylko przykład i mogą nie mieć odniesienia do żadnych realnych sytuacji.

Opracowanie: Anna Kosidło, 2014 r.

Pobierz załącznik:

Zobacz również