Pomysły i inspiracje

Wykłady z seminarium “Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi”

Zapraszamy do obejrzenia wystąpień wygłoszonych przez panelistów podczas seminarium „Edukacja Finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi”.

Spotkanie odbyło się 14 marca 2013 r. w Centrum Porozumienia DIALOG. Wśród uczestników byli przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i trenerzy edukacji finansowej, a także przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP Andrzej Hałasiewicz.

Trudno sobie wyobrazić rozwój gospodarczy kraju z pominięciem rozwoju obszarów wiejskich. Jak podaje GUS ostatni spis rolny zarejestrował 2 278 000 gospodarstw rolnych. Ale według badań, prowadzonych przez chociażby Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, tylko 250 000 gospodarstw daje na jednego zatrudnionego dochód parytetowy, tzn. porównywalny ze średnią płacą w gospodarce. Oznacza to, że Polska wieś jest bardzo zróżnicowana. I nie można mówić że jest dobrze albo źle – jest różnie.
Na jednym biegunie, według danych Instytutu Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, jest ok. 300 tys. gospodarstw wytwarzających ok. 60% towarowej produkcji rolnej, na drugim – ok. 700 tys. gospodarstw stojących na skraju bankructwa, nie posiadających maszyn ani siły pociągowej, w minimalnej ilości stosujących środki ochrony roślin. Według prognoz ekonomistów gospodarstwa te będą powoli kończyć swoją działalność, co socjologom pozwala stawiać tezę o narastającym problemie ubożenia tej części społeczności wiejskiej.
Pozostaje grupa środkowa, ok. 1 mln gospodarstw małych i średnich stojących przed dylematem co robić w przyszłości? Jaką drogę obrać? Czy szukać pracy zarobkowej poza gospodarstwem? Czy rozwijać przedsiębiorczość bazującą na zasobach gospodarstwa, otoczenia, doświadczenia czy wręcz zainteresowań własnych? Czy porzucić wieś na stałe i emigrować do miasta lub za granicę? Co robić aby w przyszłości nie zasilić szeregów podopiecznych pomocy społecznej?
Tej grupie rolników, mieszkańców wsi dedykujemy program „Edukacja finansowa- ABC przedsiębiorczości na wsi”.

Zapraszamy do obejrzenia wykładów:

Część 1 [43min]: „Przedsiębiorczość na wsi – rolnik przedsiębiorcą”, Marek Szczygielski – dyrektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy, Przezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy, właściciel gospodarstwa rolnego.

Część 2 [31min]: „Rachunkowość gospodarstwa rolnego i domowego w Polsce”, Roman Sass – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Część 3 [42min]: „Nowoczesne formy współdziałania rolników”, Mariola Karczewska – Pełnomocnik Zarządu SRR PARTNER, wykładowca UMK Toruń w Instytucie Socjologii.

Część 4 [27min]: „Przedsiębiorczość na wsi z punktu widzenia praktyka – fakty i mity”, Marek Ząbek – Doradca Pożyczkowy w programie pożyczkowym wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim.

Część 5 [17min]: „Zakładanie gospodarstwa agro-ekoturystycznego”, dr Michał Roman – adiunkt w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zobacz również