Chcę założyć firmę

Planowanie działalności gospodarczej – analiza rynku i konkurencji

Przy planowaniu działalności gospodarczej warto przeprowadzić analizę rynku i konkurencji. Przy staraniach o dotację (np. z urzędu pracy) wykonanie takiej analizy jest konieczne. Czemu właściwie ona służy? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Anną Sawczuk, doradcą ds. rozwoju małych firm.

Analiza rynku obejmuje otoczenie naszego biznesu. W skład analizy rynku wchodzi analiza konkurencji, klientów, ale także ogólna atmosfera sprzyjająca (lub nie) naszemu biznesowi. Ta ogólna atmosfera to np. ustawodawstwo (zakładające, że pewnych działalności nie można prowadzić), wysokość podatków, pozwolenia, koncesje oraz inne uwarunkowania prawne.  Analiza konkurencji  to przyjrzenie się konkurentom działającym na naszym obszarze: jak wielu ich jest, jaka jest ich oferta, czym przyciągają klientów, w czym nasza oferta będzie bardziej atrakcyjna niż oferta konkurencji? Analiza klientów to przyjrzenie się konsumentom: czy będą chętni do korzystania z naszych usług, ile są skłonni zapłacić, jak często z danej usługi chcą korzystać, gdzie najlepiej wynająć lokal, by klienci mieli do niego dobry dostęp?

Analizując rynek warto zacząć od siebie i przyjrzeć się naszym cechom i zasobom które pomogą  lub przeszkodzą w rozwinięciu biznesu. Najbardziej pomocnym i powszechnym narzędziem do analizy rynku jest analiza SWOT: tabela, którą należy wypełnić samodzielnie rozważając jakie są nasze mocne (np. komunikatywność, ukończone odpowiednie kursy), słabe strony (np. brak własnego lokalu, brak kapitału początkowego) oraz jakie szanse (np. możliwość uzyskania dotacji z urzędu pracy, moda na dany produkt/usługę) i zagrożenia  (np. duża liczba konkurentów na rynku). Po wypisaniu jak największej liczby punktów w tych czterech obszarach należy zastanowić się czy mocne strony zniwelują zagrożenia w moim otoczeniu i czy szanse w moim otoczeniu zniwelują słabe strony. Przykładowa analiza SWOT znajduje się poniżej:

Chcąc poznać zdanie klientów w sprawie planowanej firmy warto ich zapytać czy w ogóle są zainteresowani naszą usługą/produktem, ile  mogą za nią zapłacić, jak często kupowaliby produkt czy korzystali z usługi, czemu korzystają z usług konkurencji. Najbardziej przydatnym narzędziem są ankiety i osobiste pytanie mieszkańców naszego terenu. Pytania takie można również zadawać na lokalnych forach internetowych bądź poprzez portale społecznościowe.

Chcąc poznać konkurentów warto ich po prostu odwiedzić, nawet jako klient i sprawdzić jaką mają ofertę, czy podoba nam się obsługa, czego brakuje w ofercie. Konkurencję warto traktować raczej jako sprzymierzeńców niż wrogów i porozmawiać z nimi o planowaniu swojej działalności – może któryś z przedsiębiorców chciałby swój zakład zamknąć, sprzedać, bądź potrzebuje wspólnika?

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców pracuje w sieci. Jak przeprowadzić analizę rynku klientów kupujących produkty i usługi w sieci? Co najlepiej się w Internecie sprzedaje?

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu!

Rozmowę z Anną Sawczuk przeprowadziła Magdalena Kowalczyk z Fundacji Wspomagania Wsi.

Data publikacji: 30.11.2016 r.

Zobacz również