Aktualności

Jak zarządzać firmą w czasie kryzysu COVID-19?

Pandemia koronawirusa istotnie zmieniła świat. Oprócz wzmożonej troski o zdrowie, pojawiają się również problemy gospodarcze. Dzisiaj wiele firm musi zmienić strategię działania, aby przezwyciężyć ten najtrudniejszy okres. Zaistniała sytuacja może stać się jednak szansą dla przedsiębiorców.

W czasie, kiedy rządy walczą ze skutkami pandemii, przedsiębiorcy większości branż muszą walczyć o przetrwanie na rynku. Od właściwych decyzji i sprawnie przeprowadzonych zmian w firmach zależy, jak zakończy się ta walka. Jedno jest pewne, aby przetrwać, właściciele firm muszą skoncentrować się na działaniu, zamiast na oczekiwaniach, że sytuacja „sama się rozwiąże”.

Mimo, że wiele firm odczuwa dzisiaj negatywne skutki pandemii, można i trzeba je minimalizować. Kluczowe jest szybkie podejmowanie decyzji, dlatego warto przeanalizować trzy główne obszary działania firmy: strategię biznesową, zarządzanie ludźmi i finanse.

STRATEGIA

Wyzwaniem, które stoi przed właścicielami firm jest szczegółowa analiza obecnej strategii działania i dostosowanie modelu biznesowego do nowej rzeczywistości. W pierwszej kolejności trzeba przeanalizować potrzeby naszych klientów, które będą się zmieniały w zależności od zasobności ich portfela i sposobu funkcjonowania generowanego przez pandemię. Niektóre artykuły przestaną być potrzebne w takim stopniu jak do tej pory, np. praca zdalna i brak oficjalnych spotkań zmniejszy popyt na odzież biznesową.

Obecna sytuacja wymaga również zmiany sposobu komunikacji z naszymi klientami czy dystrybucji towarów. Sprzedaż produktów on-line i rozwijanie sieci e-commerce wydaje się dobrym kierunkiem, oczywiście w zakresie w jakim to możliwe. Na szczęście na rynku istnieje wiele produktów IT wspierających sprzedaż online, które można łatwo wdrożyć.

Każdy przedsiębiorca powinien przemyśleć sytuację swojej firmy, identyfikując szanse i zagrożenia i przygotowując różne scenariusze. Ustalenie nowych priorytetów i celów, to kolejny ważny punkt tworzenia nowej strategii.

LUDZIE

Sercem każdej firmy są pracownicy. Od atmosfery pracy, poczucia wspólnego celu zależy efektywność i jakość firmy. Większość przedsiębiorstw na skutek pandemii wprowadziła zdalny system pracy. Właściciele firm muszą nauczyć się sprawnego zarządzania pracą zdalną i zapewnienia realizacji założonych celów.

Część pracowników płynnie przejdzie tę zmianę i szybko dostosuje się do nowych warunków, jednak inni mogą poczuć się zagubieni w tej sytuacji. Brak możliwości bezpośrednich kontaktów i budowania relacji w zespole mogą niekorzystanie wpłynąć na mobilizację firmy w tym trudnym czasie. Dlatego kluczem jest odpowiednia komunikacja, która w jasny sposób będzie przypominać, że wszystkie wprowadzone zmiany są konieczne dla funkcjonowania firmy oraz ochrony pracowników i ich rodzin.

W sytuacji zmian, jakie musi przejść firma, umiejętności liderskie przedsiębiorcy lub jego menedżerów są wyjątkowo ważne. Pracownicy, którzy czują się doceniani i potrzebni, łatwiej dostosują się do nowych warunków pracy. Tym bardziej, jeśli właściciel będzie zmuszony do obniżenia wynagrodzeń lub zmiany formy i czasu pracy.

Praca zdalna to również wyzwanie dla firm pod względem dostosowania warunków pracy do przepisów prawnych, ważne, aby być na bieżąco z nowymi regulacjami: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html

FINANSE

Płynność finansowa to podstawowa kwestia w zarządzaniu firmą, a w czasach kryzysu może decydować o jej przetrwaniu. W pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki na opłacenie bieżących zobowiązań, aby nie popaść w długi, a co za tym idzie nie doprowadzić do upadłości. Konieczne jest zweryfikowanie kosztów i zmniejszenie ich do niezbędnego minimum. W sytuacji pracy zdalnej możemy poszukać oszczędności na wynajmie biura lub opłatach eksploatacyjnych. Warto przyjrzeć się innym wydatkom, które były możliwe w „dobrych czasach”, a w dobie kryzysu można z nich zrezygnować (drogi sprzęt IT, szkolenia, okolicznościowe dodatki dla pracowników itp.).

Kolejny krok to zarządzanie procesami zakupowymi, tak aby nie zamrażać zbyt dużych środków w towarach i raczej upłynniać te, które zalegają w magazynach. W sytuacji poważnych problemów finansowych i istniejących zadłużeń, warto rozmawiać z wierzycielami na temat wydłużenia spłaty i wysokości rat. Dodatkowo można starać się o dopłaty do oprocentowania kredytów, które finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/doplaty-do-oprocentowania/

Ostatnim i najbardziej drastycznym działaniem jest zmniejszenie zatrudnienia. Każda decyzja o zwolnieniu pracowników musi być oparta na skrupulatnych kalkulacjach i racjonalnych uzasadnieniach. Czasem warto zacząć od zmniejszania wynagrodzeń i formy oraz czasu pracy:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19980210094

W czasie kryzysu można również starać się o pomoc rządową w ramach tarczy antykryzysowej. Pozyskane w ten sposób środki pomogą firmie utrzymać się na rynku i przetrwać najgorsze chwile. Formy i zasady udzielanego wsparcia można znaleźć na stronach rządowych pod adresem:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mikrofirma

Podsumowanie:

Kryzys jest trudnym doświadczeniem, zwłaszcza jeśli dotyczy ryzyka utraty płynności finansowej firmy, a co za tym idzie osobistej. To jednak również szansa, aby zmobilizować się do wprowadzenia innowacyjnych zmian, produktów i usług oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Autorka: Magdalena Hojnor

Data publikacji: 22.10.2020 r.

Zobacz również