Finansowanie

Finansowanie działalności gospodarczej. Wywiad z Anną Kosidło

Własne oszczędności, dotacje, pożyczki i kredyty to najczęściej spotykane źródła finansowania działalności gospodarczej. Anna Kosidło, koordynatorka programu pożyczkowego w Fundacji Wspomagania Wsi przedstawia możliwości pozyskiwania środków finansowych dla firm.

Warto wiedzieć, że pomoc w finansowaniu działalności oferuje szereg instytucji, które swoje wsparcie kierują do osób otwierających firmę, jak również do przedsiębiorców już działających na rynku.

Dzięki unijnym dofinansowaniom, prowadzonym przez np. urzędy marszałkowskie, urzędy pracy, Lokalne Grupy Działania możliwe jest uzyskanie np. bezzwrotnej dotacji, wykorzystanej na konkretny cel (urządzenie, maszynę, szkolenie). Każda instytucja określa swoje warunki udzielenia takiego wsparcia. Dotacje wynosić mogą od kilku tysięcy złotych, nawet do 300 000 zł i kierowane są zazwyczaj do określonej grupy osób,  np. zamieszkujących dany obszar, bezrobotnych czy osób w określonym wieku. Dotacje obwarowane są także pewnymi warunkami. Przede wszystkim należy przedstawić biznesplan, który udowodni, że dofinansowanie przyniesie rezultat.  Pobierając  dotację na nową firmę należy zobowiązać się do jej utrzymania przez określony czas (najczęściej są to dwa lata). Przedsiębiorcy prowadzący działalność, pobierający dotację zobowiązują się do np. utworzenia i utrzymania nowego miejsca pracy. Zazwyczaj także maszyny czy urządzenia kupowane w ramach takiej pomocy muszą być nowe. Dotacje nie są przeznaczone na „łatanie” dziur w budżetach firm, czyli na wynagrodzenia czy ZUSy. Starając się o dofinansowanie należy wykazać, że dana inwestycja rzeczywiście pozwoli naszej firmie rozwinąć skrzydła  i utrzymać się na rynku. Skąd wziąć informacje o dotacjach? Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich znajdują się w wielu regionach kraju, a skontaktować się z nimi można także telefonicznie.  Wyszukiwarka punktów informacyjnych znajduje się tutaj http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty#/

Innym sposobem na uzyskanie „przyjaznych” pieniędzy dla firmy jest skorzystanie z  funduszu pożyczkowego. Fundusze udzielają pożyczek na niski procent, a rozłożenie rat jest dogodne. Często przy funduszach działają doradcy, którzy merytorycznie wspierają przedsiębiorców. Fundusze działają w każdym województwie, zazwyczaj skupione są w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych (PZFP). Szukając funduszy pożyczkowych w swoim regionie warto skontaktować się z PZFP, bądź z ich strony internetowej pobrać ofertę funduszy pożyczkowych skupionych w PZFP (http://www.pzfp.pl/?a=aktualna_oferta_czlonkow_pzfp).

Kolejnym wyjściem jest skorzystanie z ofert banków, które udzielają nie tylko kredytów inwestycyjnych, ale także obrotowych (czyli udzielają kredytów na np. wynagrodzenie pracownika). Każdy bank ma inną ofertę dla klientów, a kredyty są rożnorodnie oprocentowane i różne dokumenty wymagane są przy składaniu wniosku o kredyt.

Wywiad z Anną Kosidło przeprowadziła Magdalena Kowalczyk z Fundacji Wspomagania Wsi.
Data publikacji: 30.11.2016 r.

Zobacz również