Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi

Od listopada 2012 do listopada 2013 r. Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim prowadziła V edycję programu edukacji finansowej pt.: „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi”.

Celem projektu było przekazywanie wiedzy na temat prostej rachunkowości, a także opracowywania analiz i sprawozdań finansowych na potrzeby gospodarstwa domowego i rolnego. W projekcie wykorzystywaliśmy doświadczenia z poprzednich czterech edycji w zakresie tworzenia i analizowania domowego budżetu. Tematykę poszerzyliśmy o zagadnienia związane z przygotowaniem mieszkańców wsi do uruchamiania własnej działalności gospodarczej, bardziej efektywnego korzystania z oferty banków i współpracy z lokalnymi samorządami.

Coraz częściej mówi się o tym, że gospodarstwo rolne jest swego rodzaju rodzinnym przedsiębiorstwem, dlatego też rolnik, chcąc, aby jego gospodarstwo funkcjonowało według zasad rynkowych, powinien spełnić pięć podstawowych warunków skutecznego zarządzania:

 1. rozumieć zasady i ograniczenia funkcjonowania gospodarstwa rolnego;
 2. posiadać umiejętność sporządzania długo- i krótkoterminowych planów, opartych na znajomości technicznych i finansowych możliwości gospodarstwa;
 3. prowadzić rachunkowość zapewniającą właściwą kontrolę realizacji planów;
 4. znać aktualną sytuację gospodarstwa, bazującą na analizie danych uzyskanych z prowadzonej rachunkowości;
 5. posiadać umiejętność korzystania z oferty oraz możliwości bankowości internetowej.

Projektem objętych było ponad 750 mieszkańców wsi – rolników posiadających gospodarstwa rolne do 15ha i członków ich rodzin. Dla tej grupy organizowane były spotkania edukacyjne, podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące:

 • szacowania majątku gospodarstwa;
 • tworzenia bilansu – aktywa i pasywa;
 • tworzenia rachunku wyników;
 • przepływów finansowych;
 • rozróżniania kosztów działalności rolniczej i wydatków domowych;
 • rozwijania i prowadzenia przedsiębiorczości na wsi;
 • podstaw inwestowania krótko- i długoterminowego;
 • możliwości, jakie daje bankowość internetowa.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie "Edukacja finansowa - ABC przedsiębiorczości na wsi" zrealizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do śledzenia naszych portali i ew. kontaktu z koordynatorką projektu Moniką Słotwińską-Łychotą (mslotwinskalychota@fww.pl), Fundacja Wspomagania Wsi, Tel. (22) 636 25 70 do 75.