Budżet domowy

Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych?

Na co pożyczać? Kiedy i na jak dużo? Czyli wszystko o mądrym pożyczaniu.

W sierpniu 2014r. Fundacja Microfinance Centre razem z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku zakończyli i podsumowali 8 miesięczny projekt, którego celem było przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się osób o niskich dochodach i zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Projekt był realizowany na terenie Płońska, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego (w ramach jego programu edukacji ekonomicznej).

W ramach projektu, ponad 100 osób (w tym 60% korzystających z pomocy społecznej) wzięło udział w ośmiu trzygodzinnych warsztatach ‘Mądre pożyczanie’. Do 8500 osób mogło przeczytać serię 4 artykułów na temat liczenia rzeczywistych kosztów pożyczki, celów pożyczania, tworzenia poduszki bezpieczeństwa finansowego oraz budowaniu świadomości technik manipulacyjnych używanych przez agresywny marketing zakupów na raty czy na pokazach. Prawie 1000 broszur edukacyjnych i 100 plakatów zostało rozdystrybuowanych w miejscach publicznych: ośrodkach zdrowia, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej i parafiach.

90% uczestników uznało, że warsztaty były użyteczne dla nich i ich rodzin. Choć większość uczestników dobrze identyfikuje, na co warto pożyczać, to liczba osób uważających, że należy pożyczać na bieżące wydatki zmalała aż o 70%, a o 54% zmalała liczba osób uważająca, że warto pożyczać na spłatę innych długów.

Co druga osoba korzystająca z Powiatowego Urzędu Pracy zmieniła zdanie uważając, że jeśli pożyczać, to na edukację (w przeciwieństwie do na przykład pożyczania na bieżące wydatki). Wśród osób korzystających z usług Ośrodków Pomocy Społecznej nastąpiła prawie 70% zmiana w rozumieniu, że nie warto pożyczać na uroczystości rodzinne (takie jak ślub, wesele).

Przeprowadzenie projektu stało się możliwe dzięki skuteczności partnerstwa pomiędzy bankiem (BS), organizacją pozarządową (MFC) i instytucjami publicznymi: ośrodkami pomocy społecznej, Urzędem Pracy, Miejskim Centrum Kultury, a także parafią Kościoła Katolickiego.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją opisującą działania i rekomendacje na przyszłość płynące z projektu, oraz szczegółową analizą ankiet ewaluacyjnych. Więcej informacji oraz publikacje projektu dostępne są na stronie www.mfc.org.pl/badzmadry.

Przeczytaj nasze publikacje:

Jak mieć więcej kasy? Jak jej nie tracić? Przeczytaj broszurę.

Ile naprawdę kosztuje pożyczka? czyli o liczeniu bezpośrednich i pośrednich kosztów pożyczki.

Na co pożyczać pieniądze? czyli o zasadach mądrego pożyczania.

Spodziewane niespodziewane czyli jak zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych pilnych wydatków: choroby, wypadku, popsutego samochodu – jak zapewnić sobie finansową poduszkę bezpieczeństwa.

Zakupy na pokazach i na raty: jak skorzystać, jak się nie dać wykorzystać? czyli o tajnikach manipulacji i mądrym korzystaniu z ofert.

Obejrzyj filmiki:

Bądź mądry przed szkodą! Dowiedz się, ile naprawdę kosztuje pożyczka.

Bądź mądry przed szkodą! Dowiedz się, na co warto pożyczać?

Projekt realizowany przez Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Fundację Microfinance Centre, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, w ramach programu edukacji ekonomicznej.

O MFC
Fundacja Microfinance Centre, czyli MFC, od 1997 pracuje na rzecz poprawy jakości życia osób ubogich i o niskich dochodach w regionie Europy i Azji Centralnej. Od 2004 roku jesteśmy pionierem wdrażania edukacji finansowej dla dorosłych. Do tej pory w ramach tylko naszych projektów dotarliśmy do ponad 800 000 osób o niskich dochodach, w ponad 19 krajach, poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, kampanie społeczne, akcje edukacyjne (w TV, gazetach) i użycie nowoczesnych technologii do zmiany zachować finansowych.
Więcej informacji na www.mfc.org.pl
O Banku
Bank Spółdzielczy w Płońsku istnieje od 1898 roku i należy do grona największych banków spółdzielczych w Polsce. Jest bankiem uniwersalnym, obsługującym jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników i osoby fizyczne.
Więcej informacji na stronie www.bsplonsk.pl

Zobacz również